top of page

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi osana Kvalida Oy:n palveluita ja markkinointia: mitä tietoja keräämme, kuinka niitä käsitellään ja mitä oikeuksia sinulla on. Tietosuojaseloste on laadittu EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation "GDPR") mukaisesti.

Tietosuojaseloste koskee Kvalida Oy:n tuottaman Kvalilog®-palveluun kirjautuneita ja lisättyjä käyttäjiä, kotisivuillamme kävijöitä, sekä henkilöitä, joiden henkilötietoja olemme keränneet muista lähteistä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

 

Kvalida Oy
Y-tunnus: 2974609-2

Osoite:
c/o Helsingin Revisor Oy
Sinikalliontie 7
02630 Espoo
toimisto@kvalida.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

 

Kaspar Kork
0400 324 298
info@kvalilog.fi


Tiedot, joita keräämme

 • Käyttäjätiliin kuuluvat tiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, salasana, organisaatio, jossa olet käyttäjänä, sekä muut tiedot, joita voit lisätä käyttäjätiliisi.

 • Laskutustiedot, sopimustiedot ja organisaatiosi muut tiedot ja asetukset.

 • Automaattisesti kerätyt tiedot, jotka saamme käyttäessäsi palveluitamme, kuten käyttämäsi laitteet, selaimet, IP-osoitteet, sekä toimintalokit ja käyttöaktiivisuustiedot.

 • Yhteystiedot, joita voimme kerätä julkisista lähteistä tai yhteistyökumppaneiltamme, tai jotka luovutat meille muussa yhteydessä.

 • Sähköpostiviestit ja muu viestintä silloin kun olet meihin yhteydessä, ja näihin liittyvät lisätiedot, kuten aikaleimat ja muistiinpanot.

 • Huolellisesti valittujen yritysten ja niiden työntekijöiden yhteystiedot. Nämä henkilöt valitaan heidän asemansa ja roolinsa perusteella yrityksessä.
   

Käytämme tietoja

 • Palvelun tarjoamiseen sopimusehtojen mukaisesti

 • Asiakaspalvelun, tuen ja koulutusten tarjoamiseen

 • Palvelussa tapahtuvaan viestintään ja tiedottamiseen

 • Palveluiden myyntiin ja markkinointiin

 • Palvelun kehittämiseen, vianmääritykseen ja käytön analysointiin

 • Tietoturvan toteuttamiseen
   

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Kotisivumme kävijöiden verkkotunnistetietoja, kuten IP-osoite ja yksilöivä eväste, voidaan luovuttaa luotettaville kumppaneillemme verkkomainonnan kohdistusta ja mittausta varten.

Palvelua käyttäessäsi joitakin käyttäjätilisi tietoja, kuten nimi ja sähköpostiosoite, jaetaan organisaatiosi pääkäyttäjille, ja myös palvelun muille käyttäjille ja organisaatioille silloin kun käyttämäsi sisältö on jaettu useille osallistujille.


Tietojen siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle


Käytämme palvelun tuottamiseen alihankkijoita ja kumppaneita, jotka käsittelevät tietoja puolestamme, jolloin henkilötietoja voidaan siirtää maihin, joissa tietoa käsitellään. Henkilötietoja voidaan myös siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Kaikki kumppanimme noudattavat GDPR:n mukaisia vaatimuksia tietojen siirrolle EU/ETA-alueen ulkopuolelle.


Oikeusperusteet tietojen käytölle
 

 • Sopimus, kun tietoja käytetään palvelun tarjoamiseen niiden käyttäjien osalta, jotka ovat kirjautuneet palveluun ja joilla on voimassa oleva käyttäjätunnus.

 • Meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu, kun tietoja käytetään tiedottamiseen, asiakaspalveluun, palvelun kehittämiseen, vianmääritykseen tai tietoturvan toteuttamiseen.

 • Suostumus, kun tietoja käytetään suoramarkkinointiin.

 • Keräämme myös huolella valittujen yritysten ja niiden työntekijöiden yhteystietoja. Nämä henkilöt valitaan heidän asemansa ja roolinsa perusteella yrityksessä.
   

Tietojen säilytysaika
 

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin oikeusperusteet tietojen käsittelylle kyseiseen tarkoitukseen ovat voimassa. Poistamme säännöllisesti sellaiset tiedot, jotka eivät ole enää tarpeellisia.


Sinulla on oikeus
 

 • Pyytää pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista

 • Pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • Peruuttaa suostumukseen perustuva tietojen käsittely

 • Tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
   

Tietojen käsittely, kun emme ole rekisterinpitäjä


Lisäämäsi sisältö, kuten tekstimerkinnät, kuvat ja liitetiedostot ja kaikki muu sisältö, jonka lisäät käyttäessäsi palvelua, ja jonka käsittelyn tarkoitukset ja keinot eivät ole määrittelemiänne, käsitellään henkilötietona GDPR:n vaatimusten mukaisesti niin, että Kvalida Oy on tietojen käsittelijän roolissa. Rekisterinpitäjän vastuu on tällöin sillä organisaatiolla, joka on kyseisen sisällön lisääjä tai omistaja palvelussa.

bottom of page